שאלות עם פיתרון מודרך

 

השאלות הבאות הן דוגמאות מתוך המהדורה החדשה של הספר "מכניקה ניוטונית" -כרך א', מאת עדי רוזן, העומדת לצאת לאור בחודשים הקרובים בהוצאת מכון ויצמן למדע.
כל שאלה מלווה בפתרון מלא ובהסברים מפורטים על דרך הפתרון.

תנודות קרונית הקשורה לקפיץ אופקי

תנודות משקולת על קפיץ אנכי