שאלות עם פיתרון מודרך

 

השאלות הבאות הן דוגמאות מתוך המהדורה החדשה של הספר "מכניקה ניוטונית" -כרך א', מאת עדי רוזן, העומדת לצאת לאור בחודשים הקרובים בהוצאת מכון ויצמן למדע.
כל שאלה מלווה בפתרון מלא ובהסברים מפורטים על דרך הפתרון.

קביעת השינויים במהירות של גוף על פי גרף מקום-זמן

האטת מכונית לאורך כביש ישר

מפגש בין שתי מכוניות

מפגש בין שני גופים הנופלים חופשית