במידה ונתקלתם בבעיה בקישור לאחד האתרים אנא כיתבו לנו.

אינטרלקט
באתר קורסים הבנויים משיעורים שאורכם חמש דקות המספקים הסבר נקודתי לסוגיה לימודית אחת. כל שיעור הינו סרטון אנימציה, המלווה בקריינות, הכולל גם תרגול אינטראקטיבי, הנותן משוב ללומד על ביצועיו. בסופו של מקבץ שיעורים יכול הלומד להיבחן, ולהעריך את מידת השליטה שלו בחומר. באתר שלושה קורסים בפיזיקה ל-5 יח"ל: מכניקה, חשמל ואופטיקה.

בגרות 3, 4, 5
האתר מגיש פתרונות מלאים, מוסברים וממוקדים למעל 5,000 שאלות מתוך ספרי הלימוד ובחינות הבגרות העדכניות. האתר כולל חבילות הכנה מלאות לניגשים לבגרות במתמטיקה 3, 4 ו-5 יח"ל, לשון וכן תמיכה נוספת לניגשים לבגרות בפיסיקה 5 יח"ל ובאנגלית.

 Previous Page