29 באוקטובר - פיאר פרבו מתחיל בכתיבת ספרו
29 באוקטובר - פיאר פרבו מתחיל בכתיבת ספרו

בסוף אוקטובר 1791 התחיל הפיזיקאי השוויצרי  פיאר פרבו
(
Pierre Prevost) לכתוב את הספר על מעבר חום בין הגופים, שהתפרסם ב – 1792. הוא היה הראשון שכתב שהחום עובר באופן טבעי מגוף חם לגוף קר ותיאר את שיווי המשקל הדינמי בין הגופים. גילוי זה בא כמה שנים אחרי פרסום אחר שלו, שהחום אינו חומר.