14 באוקטובר - צ'אק יאגר טס במהירות הגדולה ממהירות הקול

עד לפני כחמישים שנה, כלל לא ידעו אם ניתן לעבור את מהירות הקול. חששו שמערכות מכניות תתפרקנה במהירות זו. כיום אנו רגילים לשמוע את ה"בום" של מטוס כשמהירותו גדולה ממהירות הקול. זה קרה לראשונה במדבר של קליפורניה, ב-14.10.1947. צ'אק יאגר היה האדם הראשון שעבר את מהירות הקול בטיסה.