12 בספטמבר - חקר הירח
ב- 12.9.1959 שוגרה החללית "לונה 2" . חללית זו היא הראשונה שהצליחה לנחות, יומיים מאוחר יותר, על  הירח. התוצאות ששיגרה הוכיחו שלירח אין שדה מגנטי משמעותי.