30 ביוני - איינשטיין מפרסם מאמר המציג את הרעיונות הבסיסיים של תורת היחסות
 
אלברט אינשטיין  ביסס את הפיזיקה המודרנית במאמרים שפרסם ב – 1905. במקום לקבל את חוקי ניוטון של "הפיזיקה הישנה", אינשטיין תיאר עולם שבו המרחב והזמן הם יחסיים ומהירות האור בריק היא גודל מוחלט. הוא כתב על זה את המאמר
"On the Electrodynamics of Moving Bodies," שהתפרסם ב- 30.6.1905.
במאמר זה נמצאים הרעיונות הבסיסיים של תורת היחסות.

אינשטיין ציפה זמן רב לתגובה כלשהי לגבי רעיונותיו המהפכניים,
כנראה מפני שלפיזיקאים היה קשה להתמודד עם מבט חדש לגמרי על העולם.