22 ביוני - סיום משפטו של גלילאו

ב- 22.6.1633, בסיום משפטו, אולץ גלילאו גליליי "להתכחש, לקלל ולסלוד" מהתיאוריה ההליוצנטרית של קופרניקוס, שאיתה הסכים בספרו. גלילאו הורשע ונידון למעצר לתקופה בלתי מוגבלת. למחרת קבע האפיפיור שעונשו יהיה מאסר בית. ב- 8.1.1642, בגיל 77, נפטר גלילאו, כשהוא עדיין במאסר בית. רק ב – 1983 הכנסייה הקתולית הסכימה שגלילאו צדק.