6 ביוני - ביצוע מדידות בעזרת מעבר נגה

בשנת 1716, ניבא אדמונד האלי, את מעבריה העתידיים של נוגה על פני השמש וחשב שתצפית של מעבר נוגה תוכל  לאפשר מציאת המרחק בין כדור הארץ לשמש. המעבר הראשון שבו האסטרונומים ניסו לבצע מדידות על פי הרעיון של האלי התרחש ב- .8.6.1761.
האסטרונום גיוסף דליסל ארגן  62 תחנות לתצפיות  בכל רחבי אירופה. מסיבות שונות, התוצאות שהתקבלו לא היו מספקות ולכן תוכננו מדידות נוספות במעבר שהתרחש בשנת- 1769 בתצפית של אותו מעבר מצא מיכאיל לומונוסוב  את ההוכחות הראשונות לקיום האטמוספרה של נוגה.