30 ביוני - טרנזיסטור

במלחמת העולם השנייה נעשה שימוש נרחב בשפופרות ריק שהתגלו כבעייתיות. לכן במעבדות בל החליטו להשקיע בפיתוח רכיב המבוסס על חומר מוליך למחצה.
ב- 30.6.1948 הוכרזה המצאת הטרנזיסטור על ידי  שוקלי, ברטיין וברדין.
הטרנזיסטור נחשב להמצאה החשובה ביותר של המאה העשרים.