24 ביוני - אטום

תיאור הקיום של האטום הופיע לראשונה אצל הפילוסופים היווניים לוקיפוס ודמוקריטוס. לא הייתה שום דרך לבדוק את ההשערה שלהם ולכן המושג הוזנח עד המאה השמונה עשרה. ב- 24.6.1758 רדיאר בוסקוביץ  ( 1711 – 1787 ) פרסם  בוינה את ספרו :

Theoria philosophiae naturalis redacta ad unicam legem virium in natura existentium

בוסקוביץ ביסס את התיאוריה שלו על רעיונות המכניקה הניוטונית ותיאר את האטומים כנקודות שביניהן פועלים כוחות משיכה או דחייה.