11 ביוני - ברומטר

ב-11.6.1644  אבנגליסטה טוריצ'לי (1608-1647 ) תיאר במכתב את המצאת הברומטר ואת הניסוי למדידת הלחץ האטמוספרי.

הניסוי של טוריצ'לי -  סרטון