2 ביוני - ניסוים של מרקוני

גוליומו מרקוני התחיל את הניסויים לשימוש בגלי רדיולצורך שידור וקבלת מסרים למרחק באופן אלחוטי ב – 1894. המרחק להעברת ולקבלת הגלים הוגדל בהדרגה, עד שבקיץ 1895 הוא הגיע ל - 2 ק"מ כמעט. בפברואר 1896 מרקוני הגיש באנגליה בקשה לפטנט על טלגרפיה בעזרת גלי רדיו.

ב – 2.6.1896 הוא קיבל את הפטנט שמספרו  12039.