29 במאי- ליקוי חמה שהיווה הוכחה לתורת היחסות

הרעיונות על היחסות הכללית  שאלברט איינשטיין פרסם ב- 1916 לא התקבלו בקלות. היחסות הכללית הייתה מהפכה בעולם הפיזיקה. לכן נדרשו שלוש שנים נוספות עד להוכחה הפיזיקלית הראשונה של התאוריה. הוכחה זו, שאור מתעקם בשדה כבידה חזק, התקבלה בעת ליקוי חמה (29.5.1919), כאשר אדינגטון בדק את האור של כוכבים רחוקים שעברו דרך השדה המגנטי של השמש.

על אלברט איינשטיין ותורת היחסות הכללית (בעברית)