14 במאי - כרונורף

ב-14.5.1862 השען השוויצרי אדולף ניקול רשם את הפטנט לכרונורף, שעון המסוגל למדוד עשיריות שנייה הכרונוגרף משמש בתחרויות ספורט, מפני שהוא כולל  רכיב מכני שבעזרתו ניתן לעצור את המדידה ולאפס את השעון.