1 במאי - הפטנטים של טסלה
ב-1.5.1888 רשם ניקולה טסלה  שבעה פטנטים מתוך 112 הפטנטים הרשומים שלו. נושאי הפטנטים היו קשורים למנוע חשמלי ולהעברת אנרגיה חשמלית.