15 במאי - החוק השלישי של קפלר

ב- 15.5.1618 יוהאנס קפלר גילה את החוק ההרמוני, החוק השלישי.
קפלר לא ידע להסביר את החוק השלישי אבל בעזרת חוק זה ניוטון גילה את חוק הכבידה העולמית.