12 באפריל - מרי קירי גילתה חומרים יותר רדיואקטיביים מהאורניום

בפגישה של האקדמיה הצרפתית הודיע גבריאל ליפמן על עבודות תלמידתו, מרי קירי. היא גילתה חומרים יותר רדיואקטיביים מהאורניום. על סמך מדידות רבות היא טענה כי רדיואקטיביות היא תכונה של יסודות מסוימים וגם הציעה את קיומו של יסוד חדש, בעל רדיואקטיביות גבוהה (שמאוחר יותר נקרא פולוניום).