15 באפריל - קשר בין אורכי הגל של ספקטרום המימן
ב-15.04.1885 יוהן בלמר פרסם שבין אורכי הגל של ספקטרום המימן באור הנראה לעין (סדרת בלמר) יש קשר מתמטי פשוט (נוסחת בלמר).