20 באפריל - מרי ופייר קירי מבודדים גרם של רדיום
בתאריך  20.4.1902 מצליחים מרי ופייר קירי לבודד גרם אחד של רדיום, הדוגמית הראשונה של חומר רדיואקטיבי שהופק במעבדה. לצורך כך הם סיננו שמונה טונות של עופרת- רדיום.