2 באפריל - גילוי הרדאר (מכ"מ)

בתאריך 2.4.1935 נרשם פטנט על המצאת הרדאר (מכ"מ) על שמו של סר רוברט ווטסון-ווט.

המכ"מ הוא מכשיר לזיהוי מקומם של עצמים בעזרת גלי רדיו. לראשונה נעשה שימוש במכשיר במלחמת העולם הראשונה.

כיום, השימושים במערכת הרדאר מגוונים, בין היתר לפיקוח על תנועת המטוסים ולניבוי מזג האוויר.