30 במרץ - בניית מערכת עשרונית של יחידות

ב-8.5.1790 החליטה האסיפה הלאומית הצרפתית להתחיל בבניית מערכת עשרונית של יחידות , שתהיה פשוטה ויציבה. היחידה הראשונה שנבחרה הייתה היחידה למדידת הזמן והגדרתה הייתה מבוססת על תנועת מטוטלת.
ב-30.03.1791 נבחרה ההגדרה של המטר כ-1/10,000,000מהמרחק בין הקוטב הצפוני לבין קו המשווה. מערכת היחידות הפכה לחובה בצרפת ב- 7.04.1795. כיום מערכת היחידות הבינלאומית היא רשמית כמעט בכל העולם.