28 במרץ - תחילת שידורי רדיו

ב – 28.3.1899 שלח גוגלימו מרקוני  את ההודעה האלחוטית הראשונה בין אנגליה לצרפת, שנחשבת לתחילת שידורי  הרדיו.