10 במרץ- הטלפון

למי מאיתנו אין טלפון בביתו?

ב-10 במרס 1876 קיבל אלכסנדר גרהאם בל את הפטנט האמריקני מס' 174,465 על הטלפון.

באותה השנה כתב בל לאביו: "יגיע היום שבו הטלפון יהיה מונח בכל בית...". השימוש הנרחב שאנו עושים בטלפון מעיד כמה צדק בל באימרתו זו לאביו.

מכשיר הטלפון עבר התפתחות גדולה מימיו של בל ועד ימנו אנו. פננו גם אל טלפון העתיד.