25 בפבראור - גילוי פלוטוניום

איזוטופ של היסוד פלוטוניום הוא המרכיב המרכזי בפצצות אטומיות אך גם מקור האנרגיה של החלליות בתוכניות החלל של רוב המדינות.
פלוטוניום הוא יסוד "כבד", כלומר, מסתו האטומית גדולה ולכן איננו יציב בטבע.

גילויו של הפלוטוניום על ידי גלן סברוג (25.2.1941) התבסס על הנחות לגבי מבנה הטבלה המחזורית שעדיין לא הייתה מקובלת באותה תקופה.