11 בפברואר - ביקוע גריעני
ב- 11.2.1939 התפרסם בכתב העת Nature  מאמר תיאורטי על ביקוע גרעיני מאת ליזה מיטנר ואוטו פריש. השניים טבעו את שם התופעה שאת גילויה פירסמו אוטו האן ופריץ שטרסמן  
המאמר כולל הסבר התהליך  וחישוב של כמות האנרגיה המשתחררת בתהליך הביקוע.