20 בפברואר - הפצצת אטומי חנקן בניוטרונים מואצים בעזרת ציקלוטרון


מאמר שפרסם פרדריק ג'וליו על האפשרות שאיזוטופים רבים יכולים להפוך לרדיואקטיביים בתנאים מסוימים דירבן את הפיזיקאי ארנסט לורנס ואת קבוצתו להתחיל ב- 20.2.1934, כמעט 38 שנים אחרי הגילוי של הקרינה הרדיואקטיבית, בסדרת ניסויים שבהם הפציצו אטומי חנקן בעזרת הציקלוטרון. ניסויים אלה אישרו את  הגילוי של הרדיואקטיביות המלאכותית.