פברואר

>ינואר       >פברואר        >מרץ        >אפריל        >מאי        >יוני        >יולי
>אוגוסט        >ספטמבר        >אוקטובר        >נובמבר        >דצמבר

צילום: ויקיפדיה
צילום: ויקיפדיה

3 בפברואר - הנחתה של חללית לונה 9 על הירח

6 בפברואר - קריוטרון

6 בפברואר - קריוטרון

איור: ויקיפדיה
איור: ויקיפדיה

8 בפברואר - ניוטון מציג את עבודתו הראשונה באופטיקה

איור: ויקיפדיה
איור: ויקיפדיה

11 בפברואר - ביקוע גריעני

13 בפברואר - גילוי מטען האלקטרון

13 בפברואר - גילוי מטען האלקטרון

איור: ויקיפדיה
איור: ויקיפדיה

15 בפברואר - אוסצילוסקופ

איור: ויקיפדיה
איור: ויקיפדיה

15 בפברואר - יום ההולדת של גלילאו גליליי

איור: ויקיפדיה
איור: ויקיפדיה

17 בפברואר - גילוי הנויטרון

איור: ויקיפדיה
איור: ויקיפדיה

18 בפברואר - גילוי פלוטו

איור: ויקיפדיה
איור: ויקיפדיה

18 בפברואר - יום ההולדת של אלסנדרו וולטה

איור: ויקיפדיה
איור: ויקיפדיה

19 בפברואר - יום ההולדת של קופרניקוס

איור: ויקיפדיה
איור: ויקיפדיה

20 בפברואר - הפצצת אטומי חנקן בניוטרונים מואצים בעזרת ציקלוטרון

צילום: ויקיפדיה
צילום: ויקיפדיה

22 בפברואר - יום ההולדת של הנריך הרץ

צילום: ויקיפדיה
צילום: ויקיפדיה

25 בפבראור - גילוי פלוטוניום

איור: ויקיפדיה
איור: ויקיפדיה

26 בפבראור - גילוי רדיואקטיביות

מקור: Tomasz Sienicki / WIKIPEDIA

27 בפברואר - הפקת אנרגיה חשמלית מאנרגית הרוח

מקור: ויקיפדיה

28 בפברואר - קרינת גאמא ותורת היחסות

28 בפברואר - פיזור ראמאן

28 בפברואר - פיזור ראמאן

צילום: ויקיפדיה
צילום: ויקיפדיה

29 בפברואר - תוצאות של הפצצת גרעין בעזרת חלקיקים