20 בינואר - יום הולדת לאנדריי אמפר

איור: ויקיפדיה
איור: ויקיפדיה
אנדריי-מארי אמפר (20 בינואר 1775 - 10 ביוני 1836) פיזיקאי ומתמטיקאי צרפתי נחשב לאבי הניסוח המתמטי שלתורת האלקטרודינמיקה. הוא תיאר כיצד שני מוליכים נושאי זרם מפעילים כוחות משיכה או דחייה האחד על השני בתלות בכיוון היחסי של הזרמים - שניהם באותו כיוון או בכיוונים מנוגדים. כמוכן ניסח אתחוק אמפר (שקרוי על שמו) שקובע כי קיים יחס ישר בין הזרם החשמלי העובר דרך מסלול סגור לבין השדה המגנטי המשיק למסלול כתוצאה מהזרם הזה. יחידת הזרם התקנית נקראת על שמו כאות הוקרה לפועלו.