26 בינואר - ביקוע גרעיני
ב- 26.1.1939 , בכנס וושינגטון של הפיזיקה המודרנית, נילס בוהר דיווח על גילוי ביקוע גריעני על ידי אוטו האן , ליזה מייטנר ופריץ שטרסמן ועל ההסבר שאוטו פריש וליזה מייטנר נתנו לתופעה זו.