7 בינואר - גילוי ירחי צדק
ב- 7.1.1610, כאשר כיוון גליליאו את הטלסקופ שלו לכוכב הלכת צדק, הוא זיהה בקרבתו שלושה עצמים. בהמשך ההתבוננות גילה שאותם עצמים נעים סביב צדק, ולכן הסיק שאלה ירחים.
הגילוי שעצמים שמימיים נעים סביב עצם שמימי אחר היה התרומה החשובה ביותר בתהליך הוכחת הטענה של קופרניקוס שלא הכל נע סביב כדור הארץ, אלא שכדור הארץ, כמו כוכבי הלכת האחרים, נע סביב השמש.