למה, למרות שהנוסחאות נתונות, ברורות ומובנות אני לא מצליח אף תרגיל?

בפורום "חושבים פיזיקה" הציג תלמיד את השאלה הבאה:

התשובה מאת חנה ברגר, בית ספר להנדסאים, אוניברסיטת תל אביב.

לפני שאתה מחליט להשתמש בנוסחה כלשהיא, כדאי לבדוק בכלל אם היא מתאימה לבעיה שאתה רוצה לפתור, לשם כך אפשר לנקוט בפעולות הבאות:
א. כל אות בנוסחה מייצגת גודל פיזיקאלי מסויים, עליך לוודא שאתה יודע איזה גודל מייצגת כל אחת מן האותיות.
ב. עליך להיות בטוח בין מה למה מקשרת הנוסחה

לדוגמא: בנוסחה של חוק אוהם V=IR
V מייצג את המתח בין קצות הנגד
I מייצג את הזרם העובר דרך הנגד
R מייצג את התנגדות הנגד
ולכן הנוסחה הזאת מקשרת בין המתח בין קצות הנגד לבין הזרם העובר בנגד שהתנגדותו נתונה.

לעומת זאת בנוסחה V = E-Ir
V מייצג את המתח בין הדקי הסוללה (מתח הדקים)
E מייצג את כא"מ הסוללה
I מייצג את הזרם העובר דרך הסוללה
r מייצג את ההתנגדות הפנימית של הסוללה
ולכן הנוסחה הזאת מקשרת בין מתח ההדקים של הסוללה לבין הזרם העובר דרכה

עכשיו נראה לי שלא יהיה קשה לענות על השאלה הבאה:
אם במעגל חשמלי המכיל סוללה ונגד משתנה, מגדילים את התנגדות הנגד, כיצד ישתנו
הזרם במעגל, המתח בין קצות הנגד ומתח ההדקים: הזרם קטן.
מתח הנגד מעורר בעיה כי R גדל ו הזרם קטן ולא ברור מה קורה למכפלה, אז נשאיר את זה לסוף.
לעומת זאת, מתח ההדקים גדל כי הזרם קטן ושאר הגדלים נשארו קבועים.
עכשיו נחזור למתח על הנגד: אם תשרטט את המעגל (וטיפ חשוב ביותר: כל בעיה במעגלי זרם לשרטט את התרשים של המעגל החשמלי) תראה שהמתח בין קצות הנגד שווה למתח ההדקים מכאן שהמתח בין קצות הנגד גדל אף הוא.

לסיכום:
לכל נוסחה יש סיפור שהיא מספרת, לפני שמשתמשים בנוסחה, כדאי לדעת באופן מדוייק מהו הסיפור שהיא מספרת.

בהצלחה!