אנרגיה מכנית ושימורה

 

אתם מוזמנים לפתור שאלות שניתנו בבחינות הבגרות בפיזיקה. כאן תמצאו שאלות נבחרות הכוללות פיתרון מלא.

שאלוני בגרויות ניתן למצוא גם באתר משרד החינוך (בשם המקצוע יש להקיש "פיסיקה" ולא "פיזיקה").

חלק מהשאלות והפתרונות המובאים כאן פורסמו בעיתון "תהודה".

חלק מהשאלות והפתרונות המובאים כאן הם מהספר לקט מבחני בגרות בפיזיקה – 5 יחידות לימוד מאת עדי רוזן.

 

זכויות היוצרים על השאלות הן של המדינה באמצעות משרד החינוך.

 

לרשימת ספרי בגרויות לחצו כאן

דפי הנוסחאות


תשע"ה (2015) שאלה 4

השאלה משלבת דינמיקה - תנועה מעגלית

תשע"ד (2014) שאלה 4

תשע"ד (2014) שאלה 3

השאלה משלבת תנועה מעגלית

תשע"ג (2013) שאלה 3

משלבת חוק שני של ניוטון

תשע"ב (2012) שאלה 4

השאלה משלבת שימור אנרגיה מכנית ושימור תנע.

תשע"ב (2012) שאלה 3

השאלה משלבת דינמיקה, תנועה במישור בהשפעת כח קבוע.

תשע"א (2011) - שאלה 4

תש"ע (2010) שאלה 4

תשס"ט (2009) שאלה 4

תשס"ח (2008) שאלה 5

השאלה משלבת כח אלסטי

תשס"ח (2008) שאלה 4

השאלה משלבת התנגשות אלסטית

תשס"ז (2007) שאלה 4

תשס"ה (2005) שאלה 2

השאלה משלבת שימור אנרגיה מכנית ותנועה מעגלית לא קצובה.

תשס"ה (2005) שאלה 5

השאלה משלבת שימור אנרגיה מכנית ותנועה הרמונית.

תשס"ד (2004) שאלה 4

השאלה משלבת שימור אנרגיה מכנית ושימור תנע.

תשס"ב (2002) שאלה 3

השאלה משלבת שימור אנרגיה מכנית ושימור תנע.

תשס"ב (2002) שאלה 4

תשס"א (2001) שאלה 4

תש"ס (2000) שאלה 3

תש"ס (2000) שאלה 4

תשנ"ט (1999) שאלה 4

תשנ"ח (1998) שאלה 5