פיתרון השאלה

> סעיף א'  >סעיף ב'  > סעיף ג' 

 

מומלץ תחילה לקרוא את השאלה במלואה

סעיף א'

             

סעיף ב'

      

סעיף ג'

              

חזרה לתחילת העמוד

תשנ"ח שאלה 5