פיתרון השאלה

> סעיף א'   > סעיף ב'  > סעיף ג'

מומלץ תחילה לקרוא את השאלה במלואה.

סעיף א'

        

 

סעיף ב'

                

סעיף ג'

 

חזרה לתחילת העמוד

תשנ"ח שאלה 4