קריטריונים להערכת בחינת הבגרות

הנחיות, המלצות ודגשים לתלמידים לקראת בגרות

 

גם על זה מקבלים נקודות (או יורדות נקודות...)

א.      המלצות כלליות

1.            פתרון שאלה/תרגיל בפיזיקה אינו שימוש בנוסחאות אלא שימוש בחוקי הפיזיקה בתנאים המבוקשים בשאלה הנתונה.

         חשוב להבין מהו התהליך המתרחש ונתון בשאלה, מה נדרש למצוא בשאלה ומה הקשר בין הנתונים לבין מה שנדרש למצוא. רק לאחר מכן מתבהר באילו חוקי פיזיקה ובאילו נוסחאות יש להשתמש.

2.            הקפידו על כתיבה מסודרת, ברורה ונקיה.

3.            עשו שימוש בעמודים הימניים של המחברת כטיוטה והעתיקו את הפתרונות הנכונים לצד שמאל הנקי. זכרו לרשום בראש כל עמוד הטיוטה "טיוטה".

4.            רצוי להתחיל כל שאלה בעמוד חדש ורשמו את מספר השאלה כפי שמופיע בשאלון, בראש העמוד באופן ברור ובולט.

5.            מחקו בקו אלכסוני, תשובות/פתרונות לשאלות שאינכם מעוניינים שתיבדקנה.

6.            שימו לב: אם לא מחקתם תשובות/פתרונות לשאלות שאינכם מעוניינים שתיבדקנה, המחברת תיבדק באופן הבא:

         השאלות נבדקות על פי סדר הופעתן במחברת הבחינה של התלמיד (גם אם בתשובה לאחת השאלות מופיעה שורה אחת בלבד). שאר הפתרונות לא יקבלו התייחסות של הבוחן.

         כך למשל, אם תלמיד ענה על שאלות 1,2,4 אך במחברת מופיעות תשובות לשאלות 1,2,3,4 (כי הוא שכח למחוק את שאלה 3) – תיבדקנה השאלות 1,2,3.

7.            אין צורך לפתור שאלות לפי סדר הופעתן בשאלון.

8.            רצוי (מאד) לרשום על הכריכה של מחברת הבחינה או על הדף הראשון מהן השאלות אותן פתרתם ואותן אתם מבקשים שיבדקו.

9.            לפני התחלת פתרון שאלה, קראו את כולה וודאו שכל סעיפיה ברורים לכם.

10.         מומלץ להתחיל בפתרון של שאלות שנראות לכם קלות יותר, הרגשת ההצלחה תביא להגברת הרגשת בטחון עצמי.

11.         אל תמסרו מחברת ריקה, גם אם השאלות נראות קשות להתמודדות. מסירת מחברת ריקה פירושה – אפס במבחן.

         לעומת זאת, ניסיון להתמודדות אפילו בסעיפים בודדים של שאלה, יחד עם מדדי הקלה בבדיקה (שפעמים רבות ניתנים לשאלות קשות) – עשויים להוסיף מספר נקודות לא מבוטל ובסופו של דבר להכריע את הכף מהחמצה להצלחה.

12.         תכננו את זמנכם בצורה נכונה: זכרו! לכל שאלון (מכניקה וחשמל) 105 דקות. עליכם לענות על 3 שאלות כך שמוקצבות לכל שאלה 35 דקות בלבד (לפני תוספות זמן לזכאים). עבדו עם שעון ועקבו אחרי הזמן שחולף.

13.         זכרו שנדרש זמן גם לקריאה, לבחירה של השאלות אותן בכוונתכם לפתור וגם ולבדיקת הפתרונות לפני ההגשה.

14.         קראו את מה שכתבתם! לא תמיד יש התאמה בין מה שרציתם לכתוב לבין מה שכתבתם.

15.         אל תגישו את הבחינה לפני תום הזמן!

o     וודאו שעניתם על כל הסעיפים של השאלות שבחרתם.

o     הקפידו לבדוק את תשובותיכם,

o     נצלו את הזמן כדי לשפר הסברים, לוודא שרשמתם יחידות מידה לכל תוצאה מספרית ועוד.

 

ב.      שרטוט גרפים

 1. שימוש בסרגל בשרטוט הגרף (מערכת הצירים והקירוב הלינארי).
 2. בחירה נכונה של הצירים וראשית הצירים.
 3. רישום של שמות הצירים ויחידות המידה הפיזיקליות.
 4. בחירה של קנה מידה נכון וסביר וחלוקת הצירים לפי קנה המידה שנבחר .
 5. מיקום הנקודות בצורה מדויקת על הגרף.
 6. אין לרשום על הצירים את הערכים של הנקודות.
 7. העברה סבירה של קו המגמה (הקירוב הלינארי).
 8. חישוב שיפוע הגרף ע"י בחירה של נקודות מהגרף ולא נקודות מטבלת הנתונים שאינן נמצאות על הגרף, וע"י נקודות שאינן קרובות מדי זו לזו.
 9.  שרטוט גרף בגודל שמאפשר דיוק סביר של סימון הנקודות וקריאת שיעורי הנקודות מקו המגמה (גודל מקובל: כחצי עמוד מחברת בחינה).

 

ג.       חישובים

 1. מומלץ מאוד (!) לרשום את הנתונים המוצגים בשאלה.
 2. רצוי תיאור מילולי לגודל הפיזיקלי שאתם עומדים לחשב.
 3. יש לרשום את הנוסחה בה עומדים להשתמש בצורתה הגולמית (כפי שמופיע בדף הנוסחאות).
 4. הצבת הנתונים בנוסחה.
 5. תוצאת חישוב נכונה.
 6. רישום נכון של היחידות לתוצאה המספריות בתשובה הסופית. רצוי גם לרשום יחידות לתוצאות הביניים.
 7. הצגת תוצאת חישוב ע"י מספר בעל ספרות משמעותיות (לרוב 3-4 ספרות). אין משמעות ל"ספרות אחרי הנקודה העשרונית".
 8. רצוי לנסח את תוצאת החישוב גם באופן מילולי.
 9. יש להציג את התוצאה כשבר עשרוני.
 10. אין להציג תשובה סופית כשבר מדומה (שבר בעל מונה ומכנה כשהמונה גדול מהמכנה).

 

ד.      נימוק והסבר מילולי

 1. בשאלות בהן נדרש נימוק או הסבר, תשובות של "כן" ו"לא" בלבד אינן מזכות בנקודות.
 2. בשאלות המבקשות נימוק או הסבר, רצוי לעשות שימוש בטכניקה של נמ"ק:

o      רישום המצב הנתון - הנתונים בשאלה,

o      הידע המדעי הרלוונטי – חוקים, נוסחאות, עקרונות, קשרים פיזיקליים ידועים וכד',

o      קישור ביניהם כולל ניסוח של התשובה הסופית לשאלה.

 1. דוגמה איננה נחשבת כהסבר.
 2. בחירה של תשובה נכונה בדרך של שלילת האפשרויות האחרות איננה תשובה מלאה.
 3. לעיתים, הסבר מנומק של תלמיד (שמכיל ידע מדעי מדויק) מזכה בנקודות גם אם טעה במסקנה העולה מההסבר המנומק (למשל, טעה ברישום הנתונים).

 

מי שאינו מקפיד על כללים אלה עלול להפסיד נקודות. לא חבל?!

 

ב ה צ ל ח ה   ר ב ה !