לקט מבחני בגרות בפיזיקה – 5 יחידות לימוד - 2017

לקט מבחני בגרות בפיזיקה – 5 יחידות לימוד - 2017

שם הספר שונה מעט – המילה "לקט" הושמטה, והמילה "פיסיקה" שונתה ל"פיזיקה", כפי שמומלץ על ידי האקדמיה ללשון העברית.

שינויים נערכו לא רק בשם הספר אלא גם בתוכנו: הספר כולל בחינות בגרות שהתקיימו ב- 23 השנים האחרונות במכניקה ובאלקטרומגנטיות, בכלל זה בחינת הבגרות מקיץ 2017. הוא אינו כולל את בחינות הבגרות שהופיעו בעבר בנושא "קרינה וחומר", ואשר השימוש בהן הופסק החל משנת 2016; הנושא הועבר לאחריות בית ספרית. ההשמטה של השאלות ב"קרינה וחומר" נעשתה בעקבות המלצתם של מורים אחדים.

לקראת הוצאה לאור של המהדורה הבאה נבחן עניין זה מחדש.

הספר כולל, כמו בעבר, פתרונות מלאים לכל השאלות, פתרונות שנוסחו באופן מוקפד.

כוונת מחבר הספר שהנבחנים ילמדו לא רק לפתור בעיות בפיזיקה, אלא גם כיצד לנתח אותן לפני שהם פותרים, וכיצד להציג את הפתרונות.

בספר 373 עמודים, ומחירו ללא מע"מ הוא 75  ₪ וכ- 88  ₪ כולל מע"מ. אפשר לרכוש את הספר בחנויות הספרים, או ישירות מהמפיץ של ספרי מכון ויצמן למדע – טל' 03-5622727. כאשר רוכשים ישירות מהמפיץ לא נדרש לשלם מע"מ, כי מכון ויצמן הוא מלכ"ר – מוסד ללא כוונות רווח.

אני מקווה שהספר יביא תועלת לתלמידי ולמורי הפיזיקה במערכת התיכונית.