מבחני בגרות אלקטרומגנטיות וקרינה וחומר
14/05/2009

מאת דני עובדיה

הספר מכיל 17 מבחני בגרות באלקטרומגנטיות ובקרינה וחומר מהשנים האחרונות (1992-2008), כולל פתרונות מלאים ומפורטים לכל הבעיות (לחלק רב מהן מוצע פתרון נוסף). במתן הפתרונות הושם דגש מיוחד על הדרישות במחוונים במטרה לתת לתלמידים (ולמורים) מושג כיצד אמורה להיכתב  תשובה מלאה. לספר יש הכוונה בהתאם למיקוד, באתר של המחבר.

הספר בהוצאת "יש" הפצות ספרים בע"מ, המשביר 5  ת.ד. 1854 חולון,  58117
פקס: 03-5594808           טלפון:  03-5595354
yesh012@012.net.il