דוגמא מספר 5

 מאת אירינה ויסמן

כמות מסוימת של גז נמצאת בתוך בלון גמיש (שצורתו כדור) רדיוס הבלון הוא 0.15m בתנאים סטנדרטיים (t=20°C ; ):
א. מהו  מספר מולקולות הגז בבלון?
ב. מהי האנרגיה הממוצעת של אחת ממולקולות הגז?
ג. אם מסה של מולקולה אחת היא =m, מהי המהירות של המולקולה?
ד. מחליפים את הגז בגז אחר, שבו המולקולות הן קלות יותר. כמות הגז והתנאים החיצוניים לא  משתנים. איך משתנים, אם בכלל, לחץ הגז ונפח הבלון.

 

תשובות:
א. 
ב. 
ג.