דוגמא מספר 2

הדוגמא מתוך הספר "מבחני מתכונת ומבחני בגרות פיזיקה 5 יח"ל" מאת דני עובדיה, עמ' 131.

הגרף שבתרשים מתאר שינויים בלחץ ובנפח V של מספר קבוע N של מולקולות גז אידיאלי.

כאשר הגז נמצא במצב המתואר על- ידי הנק' A שבגרף, הטמפרטורה שלו היא23°-. התהליך CD הוא תהליך של התפשטות בטמפרטורה קבועה.

א.  תאר והסבר את התהליך המעביר את הגז:
     1)   מהמצב בנק' A למצב בנק' B בגרף. (3 נק')
     2)   מהמצב בנק' B למצב בנק' C בגרף. (3 נק')
     3)   מהמצב בנק' C למצב בנק' D בגרף. (3 נק')

 ב. חשב את הטמפרטורות של הגז כאשר הוא:
     1)   במצב שבנק' B בגרף. (5 נק')
     2)   במצב שבנק' C בגרף. (5 נק')
     3)   במצב שבנק' D בגרף. (3 נק')
 
ג.  חשב את מספר המולקולות של הגז. (5 נק')
 
ד. באילו מהתהליכים, AB, BC או CD האנרגיה הקינטית הממוצעת של מולקולת         הגז:
   1) נותרת קבועה?
   2) גדלה?
   3) קטנה?  הסבר. (⅓6 נק')
 

תשובות:
 א.  1) חימום בלחץ קבוע, הנפח גדל.
      2) חימום בנפח קבוע, הלחץ גדל.
      3) הגדלת הנפח תוך הקטנת הלחץ בטמפרטורה קבועה.
ב. 1) 375 מעלות קלווין         2) 656.25 מעלות קלווין       3) 656.25 מעלות קלווין 
ג.       
ד. 1) CD
    2) AB, BC
    3) הטמפרטורה אינה קטנה.