דוגמא מספר 1

הדוגמא מתוך הספר "מבחני מתכונת ומבחני בגרות פיזיקה 5 יח"ל" מאת דני עובדיה, עמ' 125.

 מיכל שניפחו V מורכב משני חלקים שווים בנפחם, המופרדים ביניהם באמצעות מחיצה הקבועה במקומה. בשני החלקים יש אותו גז אידיאלי . הלחץ בחלק הימני גדול פי 4 מהלחץ בחלק השמאלי (P ), ובשני חלקי המיכל הייתה אותה טמפרטורה, T.


א. 1) באיזה חלק של המיכל,הימני או השמאלי, היה מספר חלקיקי (מולקולות) הגז גדול יותר? (3 נק')
 
    2) בטא באמצעות נתוני השאלה את היחס שבין מספר חלקיקי הגז בחלק הימני של המיכל למספר חלקיקי הגז בחלקו השמאלי. (3 נק')

ברגע מסוים סילקו את המחיצה המפרידה.

ב. בטא את לחץ הגז במיכל לאחר סילוק המחיצה .    (8 נק')
 
מרוקנים את הגז מהמיכל. לאחר מכן מחזירים את המחיצה למקומה וממלאים את
שני חלקי המיכל בגז אידיאלי. הפעם הלחץ בשני חלקי המיכל היה שווה (P), אך הטמפרטורה בחלק הימני של המיכל היתה גדולה פי 4 מהטמפרטורה שבחלקו השמאלי.
 
ג.  1) באיזה חלק של המיכל, הימני או השמאלי, היה מספר חלקיקי הגז גדול יותר? (3 נק')
 
  2) בטא באמצעות נתוני השאלה את היחס שבין מספר חלקיקי הגז בחלק הימני של המיכל למספר חלקיקי הגז בחלקו השמאלי. (3 נק')
 
ד.מה יהיה הלחץ ומה תהיה הטמפ' במכל אם יסלקו את המחיצה המפרידה?  (⅓13 נק')
 
תשובות
  א. 1) בחלק הימני.
      2) N1/N2=4
  ב. P'=2.5P
  ג. 1) בחלק השמאלי.
      2) N1/N2=1/4
  ד. T'=1.6T , P'=P