דוגמא מספר 7

מתוך: הסילבוס החדש.

בתוך מכל שנפחו  כלוא גז בטמפרטורה  ובלחץ  . הנח כי הגז מתנהג כגז אידאלי.

א. ציין שלוש הנחות של המודל הקינטי של גז אידאלי.

ב. (1) הטמפרטורה היא מדד לגודל מיקרוסקופי מסוים. מהו גודל זה?
    (2) הסבר מדוע לא ניתן ליחס לריק (וואקום) טמפרטורה.

ג. חשב את האנרגיה הקינטית הממוצעת של מולקולות הגז שבמכל.

ד. חשב את מספר מולקולות הגז שבמכל.

 

תשובות:
 ג.  ד.