לוח זמנים לבחינת הבגרות

 

השאלון

שם השאלון

מועד

שעת בחינה

36002

חשמל

פיזיקה יב תמוז תשע"ה 29/06/2015

10:00- 11:45

36003

קרינה וחומר

פיזיקה יב תמוז תשע"ה 29/06/2015

12:15 -14:00

36201

מכניקה,אופטיקה וגלים

פיזיקה יב תמוז תשע"ה 29/06/2015

14:30 17:00

 

36001

 

פיזיקה 3 י"ל

 

פיזיקה יב תמוז תשע"ה 29/06/2015

 

10:00- 13:00

 36101

 

פיזיקה 1 י"ל

 

פיזיקה יב תמוז תשע"ה 29/06/2015

 10:00 11:30