קרינה וחומר 5 יח"ל

 

חלק מהשאלות והפתרונות המובאים כאן פורסמו בעיתון "תהודה".

חלק מהשאלות והפתרונות המובאים כאן הם מהספר לקט מבחני בגרות בפיזיקה – 5 יחידות לימוד מאת עדי רוזן.

 

זכויות היוצרים על השאלות הן של המדינה באמצעות משרד החינוך.

 

הפתרונות חוברו ע"י עדי רוזן ואינם מטעם משרד החינוך.

לרשימת ספרי בגרויות לחצו כאן

דפי הנוסחאות

 

גלים מכניים בממד אחד