מכניקה 5 יח"ל

 

חלק מהשאלות והפתרונות המובאים כאן פורסמו בעיתון "תהודה".

חלק מהשאלות והפתרונות המובאים כאן הם מהספר לקט מבחני בגרות בפיזיקה – 5 יחידות לימוד מאת עדי רוזן.

 

זכויות היוצרים על השאלות הן של המדינה באמצעות משרד החינוך.

 

הפתרונות ברמת 5 יח"ל חוברו ע"י עדי רוזן ואינם מטעם משרד החינוך.

 

לרשימת ספרי בגרויות לחצו כאן

דפי הנוסחאות