פיתרון השאלה

> סעיף א'  > סעיף ב'  > סעיף ג

מומלץ תחילה לקרוא את השאלה במלואה

סעיף א'

             

סעיף ב'

          

סעיף ג'

חזרה לתחילת העמוד

תשס"א שאלה 2