גלים מכניים בשני ממדים וגלים אלקטרומגנטיים

 

אתם מוזמנים לפתור שאלות שניתנו בבחינות הבגרות בפיזיקה. כאן תמצאו שאלות נבחרות הכוללות פיתרון מלא והערות.

שאלוני בגרויות ניתן למצוא גם באתר משרד החינוך (בשם המקצוע יש להקיש "פיסיקה" ולא פיזיקה").

חלק מהשאלות והפתרונות המובאים כאן פורסמו בעיתון "תהודה".

חלק מהשאלות והפתרונות המובאים כאן הם מהספר לקט מבחני בגרות בפיזיקה – 5 יחידות לימוד מאת עדי רוזן.

 

זכויות היוצרים על השאלות הן של המדינה באמצעות משרד החינוך.

לרשימת ספרי בגרויות לחצו כאן

דפי הנוסחאות


תשע"ה (2015) שאלה 1

תשע"ד (2014) שאלה 2

תשע"ד (2014) שאלה 1

תשע"ג (2013) - שאלה 8

תשע"ב (2012) - שאלה 2

תשע"א (2011) - שאלה 2

תשס"ט (2009) שאלה 3

תשס"ח (2008) שאלה 2

תשס"ח (2008) שאלה 3

תשס"ז (2007) שאלה 3

תשס"ו (2006) שאלה 2

השאלה משלבת גם את הנושא תופעות יסודיות של האור

תשס"ו (2006) שאלה 3

תשס"ה (2005) שאלה 2

תשס"א (2001) שאלה 2

תש"ס (2000) שאלה 2

תשנ"ט (1999) שאלה 2