חושבים פיזיקה

"חושבים פיזיקה": במדור זה יובאו שתי פינות: בפינה הראשונה תוצג שאלת הסקר- שאלה כללית בפיזיקה - שהתשובה לה דורשת לעיתים חשיבה "מחוץ לקופסה". בפינה השנייה-"הפינה של עדי", תוצג מדי כשבועיים שאלה מפרי עטו של עדי רוזן. שאלות אלו קשורות לחומר הנלמד באותו פרק זמן, אך התשובות להן דורשות חשיבה מעמיקה. לכל שאלה מצורף פתרון. נסו את כוחכם!