תנועה מעגלית

השאלות והפתרונות המובאים כאן פורסמו בעיתון "תהודה". זכויות היוצרים על השאלות הן של המדינה באמצעות משרד החינוך. הפיתרונות אינם מטעם משרד החינוך.

דפי הנוסחאות