כוחות וחוקי ניוטון

 

השאלות והפתרונות המובאים כאן פורסמו בעיתון "תהודה". זכויות היוצרים על השאלות הן של המדינה באמצעות משרד החינוך. הפיתרונות אינם מטעם משרד החינוך.

דפי הנוסחאות


השאלה משלבת היבטי אנרגיה

  1. לעמוד הבא